top of page
D503A87A-7D21-4FF5-96C7-7CBF9B90AEB0_edi

  O DRUŠTVU  

Taborniki Pokljuškega rodu Gorje smo prostovoljno, nepolitično in vzgojno gibanje za mlade, odprto vsem, ne glede na poreklo, raso ali prepričanje. Taborništvo dopolnjuje šolo in družino, uresničuje želje in potrebe, ki so šoli in družini neznane, razvija samospoznavanje, želje po odkrivanju, izkorišča učenje spretnosti od drugih in prenašanje znanja na druge. Društvo tabornikov Pokljuški rod Gorje deluje v okviru Zveze tabornikov Slovenije, ki je polnopravna članica Svetovne skavtske organizacije (WOSM). ​ Delo poteka v majhnih skupinah (vodih). Redno se srečujemo enkrat tedensko, kjer se družimo in pridobivamo znanje. V društvu redno organiziramo notranje akcije (enodnevne akcije, npr. Lučka miru, večdnevne tabore, npr. zimovanje, letni tabor, jesenovanje, ...), prav tako pa se udeležujemo tako nacionalnih dogodkov (npr. Feštival ali razna orientacijska tekmovanja). V zadnjih letih pa smo izvedli tudi več različnih akcij v tujini (London, Malta, Indonezija). ​ ​

Giving Back
bottom of page